Ανακοινωσεις:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ


Όπως είχε προαναγγελθεί από την νέα Δημοτική Αρχή εντός του Οκτωβρίου πρόκειται να οργανωθεί και να λειτουργήσει μία νέα δομή κοινωνικής υποστήριξης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Βασικός άξονας της Κοινωνικής Πολιτικής που ασκείται αποτελεί η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και Επιχειρήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή  τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.

Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών που κατοικούν στα όρια της πόλης μας, μέσω της δωρεάν παροχής προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για πολίτες κάτω των 60 ετών, τα Προγράμματα Κατ΄οίκον Βοήθειας και τα Κ.Α.Π.Η της πόλης μας (για υποψήφιους δικαιούχους άνω των εξήντα (60) ετών) ορίζονται ως αρμόδιες Υπηρεσίες συγκέντρωσης των σχετικών αιτημάτων και των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών.

Ως χρονικό διάστημα συγκέντρωσης των αιτημάτων και εξέτασης των υποψηφίων δικαιούχων ορίζεται το διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου 2014.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (δ/νση Αλεξιουπόλεως 27 – 1ος όροφος, Αργυρούπολη) θα δέχεται τα αιτήματα των υποψηφίων δικαιούχων κατοίκων, ηλικίας κάτω των 60 ετών κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 - 14.00

Ακολουθούν έντυπο της σχετικής Αίτησης και κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά......

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
·         Αίτηση του ενδιαφερομένου, (υπόδειγμα αίτησης χορηγούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου).
·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των έξι μηνών).
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ καθώς και άδεια διαμονής σε ισχύ.
·         Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, ή ΟΤΕ στο όνομα του δικαιούχου. Σε περίπτωση φιλοξενίας απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση (και από τα δυο μέρη: του φιλοξενούμενου και του ατόμου που φιλοξενεί).
·         Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων.
·         Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή σε περίπτωση μη κατοχής ακίνητης περιουσίας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ii) Επιπλέον δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση ζητούνται για την συμπλήρωση της αίτησης:
·         Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
·         Βιβλιάριο απορίας, σε ισχύ (αντίγραφα των πρώτων σελίδων).
·         Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση κατά προτίμηση από Δημόσιο Φορέα, εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.
·         Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Αναπηρία.
·         Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται σπίτι.
·         Αντίγραφο Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας από την αρμόδια Κοινωνική Λειτουργό, εφόσον απαιτείται, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκή οικογένεια, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.).
·         Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας που αιτείται, λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης αυτής.
·         Βεβαίωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα.
·         Διαζευκτήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση Διάστασης.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Δήμου.

Όλα τα δικαιολογητικά απαιτείται να είναι σε απλά φωτοαντίγραφα, εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Για την σχετική αίτηση ένταξης για το κοινωνικό παντοπωλείο παρακαλώ πατήστε εδώ

δελτιο τυπου δημου, 23-9-2014

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου