Ανακοινωσεις:

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ


Με απόφαση του Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ. Γιάννη Κωνσταντάτου ορίσθηκαν και αναλαμβάνουν άμεσα τα καθήκοντά τους οι έξη αντιδήμαρχοι της Διοίκησης. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αρμοδιότητες αυτών, ως εξής
xintavelonis1
ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
kritikos
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικοδήμου
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Νεκροταφείου, με τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου των Δημοτικών Υπηρεσιών και αναλυτικά : α)Τμήμα Καθαριότητας (Λειτουργίες Διαχείρισης Απορριμάτων, Κίνηση Οχημάτων), β) Τμήμα Πρασίνου (Λειτουργίες πρασίνου), γ) Πολιτικής Προστασίας, δ) Νεκροταφείο (Λειτουργίας- Διαχείρισης Νεκροταφείου), ε) Θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και τους ελεύθερους χώρους
togridis
TOΓΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Αλεξάνδρου
Αντιδήμαρχος Πόλης, με τις αρμοδιότητες του Προϊστάμενου των Δημοτικών Υπηρεσιών και αναλυτικά: α) στα Τεχνικά συνεργεία (συντήρηση), β) εμπόριο και επιχειρήσεις (αρμόδιος για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων θεαμάτων, μικροπωλητών, καταλήψεις των πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτησης κεραιών τηλεφωνίας. Για τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τον καθορισμό χώρων και προϋποθέσεων κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων).
minopoulos
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, με τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δημοτικών Υπηρεσιών και αναλυτικά: κοινωνικής μέριμνας – υγείας και πρόνοιας.
iasonidis
ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ του Δημητρίου
Αντιδήμαρχος Παιδείας, με τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δημοτικών Υπηρεσιών και αναλυτικά: α) Παιδείας (Λειτουργίας και Διαχείρισης Θεμάτων Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών, Συντήρησης Σχολείων), β) Αθλητισμού, γ)Νεολαίας (Διαχείρισης θεμάτων Νεολαίας και Συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας για διοργάνωση εκδηλώσεων αλλά και προγραμμάτων ενημέρωσης και ανάπτυξης για τους νεολαίους).
fouskidou
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Μιλτιάδη
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Οικολογίας, με τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δημοτικών Υπηρεσιών και αναλυτικά: α) Πολιτισμού (Διοργάνωση Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Συνεργασία με φορείς και Συλλόγους, β) Προστασία, Περίθαλψη ζώων και μέριμνας αδέσποτων).
 Η Τεχνική Υπηρεσία και η Πολεοδομία θα υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου